I made this widget at MyFlashFetish.com.

Selamat Datang Ke SK Bukit Rokan Utara (Sekolah Kluster Kecemerlangan)

Terima Kasih Kerana Sudi Meluangkan Masa
There was an error in this gadget

Friday, July 31, 2009

Senarai tugas

SENARAI TUGAS

A. Penyelaras PSS

1. Bertindak sebagai ketua PSS.
2. Bertindak sebagai Jawatankuasa Induk PSS.
3. Menyelaras semua program media yang dirancangkan dan dilaksanakan oleh kakitangan PSS.
4. Menggalakkan guru – guru dan pelajar – pelajar menggunakan pelbagai media dalam pengajaran dan pembelajaran.
5. Menyediakan perjalanan penggunaan PSS dan aktiviti – aktiviti tahunan PSS.
6. Menyelaras Jadual Waktu penggunaan .
7. Menyediakan buku panduan PSS.


B. Setiausaha Penyelaras

1. Berbincang dengan pengerusi untuk menentukan tarikh,masa,tempat dan agenda mesyuarat.
2. Menyediakan surat jemputan mesyuarat dan menghantar kepada semua AJK yang terlibat.
3. Mencatat minit mesyuarat semasa mesyuarat dijalankan.
4. Menyediakan minit mesyuarat yang lengkap.
5. Mengedarkan minit mesyuarat kepada AJK,PKG dan PPD.
6. Membantu Pengerusi melaksanakan perkara – perkara yang diputuskan di dalam mesyuarat.
7. Membantu Pengerusi menyediakan fail – fail PSS yang lengkap dan sistematik.

Unit Perpustakaan

Ketua Guru Perpustakaan

1. Merancang aktiviti – aktiviti tahunan.
2. Memesan buku – buku,majalah dan lain – lain bahan yang sesuai untuk pelajar dan guru – guru.
3. Menyemak atau memperolehi bibliografi dan katalog – katalog daripada penerbit buku.
4. Membuat pengelasan dan memproses buku – buku baru.
5. Mengkatalog buku – buku baru.
6. Menyelia atau melatih pengawas sumber untuk membantu menguruskan perpustakaan.
7. Memberi khidmat nasihat atau kepakaran kepada pihak yang memerlukan.
8. Mengemaskinikan peraturan penggunaan perpustakaan dan pinjaman buku.
9. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun.
10. Menyelia pengawas perpustakaan.
11. Menyelia perjalanan penggunaan perpustakaan dan aktiviti – aktiviti tahunan.Guru Penolong Perpustakaan

1. Menjalankan aktiviti – aktiviti tahunan yang dirancangkan.
2. Menguruskan penggunaan perpustakaan.
3. Menguruskan pinjaman buku oleh pelajar dan guru.
4. Menyediakan jadual waktu penggunaan perpustakaan.
5. Mengadakan tunjukcara penggunaan buku oleh pelajar dan guru.
6. Menjaga kebersihan dan memastikan perpustakaan sentiasa dalam keadaan selesa dan kondusif untuk belajar dan membuat rujukan.
7. Membantu ketua unit menjalankan kerja penyemakan stok pada hujung tahun.

Pengawas Perpustakaan

1. Membantu guru perpustakaan
2. Menguruskan peminjaman buku.
3. Memproses buku baru.
4. Membaikpulih buku dan alatan.
5. Mengatur dan menyusun buku.
6. Menjaga kebersihan perpustakaan.Unit Teknologi ( Audio Visual )

Ketua Dan Guru Penolong

1. Memastikan P.A Sistem dipasang pada setiap pagi Isnin sebelum perhimpunan atau acara – acara rasmi sekolah diadakan.
2. Merekod senarai P.A Sistem sekolah.
3. Menjaga dan memastikan P.A Sistem berada di dalam keadaan baik dan bertanggungjawab jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan.
4. Membuat laporan kepada pihak sekolah jika menghadapi sebarang masalah.
5. Membuat senarai semak sekurang – kurangnya 2 kali setahun.
6. Membuat buku pergerakan alatan( penggunaan ).
7. Memastikan guru – guru menjaga bahan yang dipinjam dengan baik.

Unit Bahan Bantu Mengajar

Ketua Dan Guru Penolong

1. Memastikan bahan ABM disusun atur dengan baik selepas digunakan.
2. Membaikpulih ABM dan mengadakan senarai nama alatan atau carta setiap panitia.
3. Mengadakan gotong – royong mengemaskini bilik BBM sekurang – kurangnya 3 kali setahun bersama ketua panitia.
4. Memastikan guru mencatat segala peminjaman mereka di dalam buku rekod peminjaman atau penggunaan.
5. Merekod bahan ABM yang sedia ada dan baru diterima.
6. Merancang aktiviti pembinaan ABM yang bersesuaian bersama guru – guru.

Unit SAL ( Self Access Learning )

Ketua Dan Guru Penolong

1. Membuat carta organisasi kecil Bilik SAL.
2. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil untuk membantu menguruskan Bilik SAL.
3. Merancang aktiviti – aktiviti bersama Panitia Bahasa Inggeris.
4. Menyediakan Jadual Penggunaan Bilik SAL.
5. Mengemaskini dan menceriakan Bilik SAL.
6. Merekodkan semua alatan atau bahan yang sedia ada dan yang baru diterima.
7. Menyedia dan memastikan rekod peminjaman bahan direkodkan oleh guru.
8. Memberi khidmat nasihat tentang Bilik SAL kepada pihak yang memerlukan.

Unit Carta Dan Baikpulih

Ketua Dan Guru Penolong

1. Membaikpulih bahan yang rosak mengikut keperluan.
2. Melapor dan merekodkan bahan yang dibaiki.
3. Membuat pesanan kepada pihak sekolah bahan yang diperlukan untuk proses membaikpulih bahan atau alatan.
4. Memastikan semua alatan berada di dalam keadaan baik dan digunakan secara maksimum.

No comments:

Post a Comment